Opinnäytetyö: ”Erityistä tukea tarvitsevan lapsen osallisuus arjessa: vanhempien, opettajien ja terapeuttien kokemuksia”

Anniina Eronen ja Juho Taskinen (2016) Savonia-ammattikoreakoulusta tekivät opinnäytetyön aiheesta: ”Erityistä tukea tarvitsevan lapsen osallisuus arjessa: vanhempien, opettajien ja terapeuttien kokemuksia”. Tutkimuksen tarkoituksena oli kuvata kouluikäisen erityistä tukea tarvitsevan lapsen osallisuutta arjessa lapsen kanssa toimivien aikuisten eli vanhempien, opettajien ja

Opinnäytetyö: Kuopion harrastusmahdollisuudet erityistä tukea tarvitseville lapsille ja nuorille

Meri Mikkonen ja Paula Mikkonen Savonia-ammattikorkeakoulusta tekivät opinnäytetyönsä aiheesta ”Kuopion vapaa-ajan harrastusmahdollisuudet erityistä tukea tarvitsevilla lapsille ja nuorille” (2018), jossa he selvittävät millaisia mahdollisuuksia Kuopiossa on harrastaa. Opinnäytetyöhön voit tutustua tästä linkistä