Osallisuuden alkulähteillä – Ohikiitävän arjen palkitseva haaste

Sana osallisuus on kaikkien huulilla. Lapsella on perustuslaillinen oikeus osallistua ja tämä näkyykin yhteiskunnassamme tällä hetkellä monin tavoin, mm. erilaisissa toimintaohjelmissa ja hankkeissa. Osallisuuden käsitettä käytetään hyvin kirjavasti osallistamisesta-osallistumisesta-osallisuuden mahdollistumiseen. Syvimmillään osallisuus on kai tunnetta siitä, että on aidosti osallisena,

Perhepäivä -hankkeet

Savonia ammattikorkeakoulun opiskelijat ovat toteuttaneet moniammatillisissa ryhmissä vuosittain järjestöjen ja savon ammattiopiston lähihoitajaopiskelijoiden kanssa Perhepäivä -tapahtuman. Tapahtuma on ollut suunnattu erityistä tukea tarvitseville lapsille, heidän sisaruksilleen ja perheilleen. Päiviin osallistunut vuosittain noin 200 osallistujaa. Perhepäivät ovat saaneet positiivista palautetta ja lapset ja perheet ovat kokeneet tapahtumat oikein

Opinnäytetyö: ”Omaishoitajana lapselle -Opas lapsen omaishoitajuudesta ja erityistä tukea tarvitsevan lapsen oikeudesta varhaiskasvatukseen”

Anu Damskin, Sonja Hermanin ja Jenna Ryynäsen (2018) opinnäytetyö toteutettiin tutkimuksellisena kehittämistyönä, jossa tuotettiin Lasten omaishoitajat ry:n käyttöön ”Omaishoitajana lapselle” -niminen opas. Opas sisältää tietoa lapsen omaishoitajuudesta sekä erityistä tukea tarvitsevan lapsen oikeudesta varhaiskasvatukseen. Opas suunnattiin erityistä tukea tarvitsevien lasten vanhemmille,

Opinnäytetyö: ”Tunnetaidot, Kuopion Perheentalo/Lastu”

Veera Antinahon ja Iida Litmasen (2018) opinnäytetyön tavoitteena on kehittää ja vahvistaa alle kouluikäisten lasten tunnetaitoja arjessa. Tähän tavoitteeseen päästäksemme kehitimme Rossi ja Viima tunnetaitoja opettelemassa-menetelmäoppaan. Opas on koottu toimiviksi todetuista menetelmistä, joiden avulla lasten tunnetaitoharjoittelu onnistuu yksilöllisesti. Menetelmäoppaassa tavoitteena on

Opinnäytetyö: ”Osallisuus, esteettömyys ja vertaistuki perheentalossa

Helena Leppikankaan ja Minna Nurmelan (2017) Opinnäytetyönä tuotettiin tietoa vammaisten ja erityistä tukea tarvitsevien lasten perheiden toiveista Perheentalon toiminnasta. Opinnäytetyönä selvittettiin kohderyhmän toiveita Perheentalon toiminnan kehittämisestä yhä asiakaslähtöisemmäksi Webropol-kyselyn avulla. Toimeksiantajana oli VAMLAS eli vammaisten lasten ja nuorten tukisäätiö sekä