Anu Damskin, Sonja Hermanin ja Jenna Ryynäsen (2018) opinnäytetyö toteutettiin tutkimuksellisena kehittämistyönä, jossa tuotettiin Lasten omaishoitajat ry:n käyttöön ”Omaishoitajana lapselle” -niminen opas. Opas sisältää tietoa lapsen omaishoitajuudesta sekä erityistä tukea tarvitsevan lapsen oikeudesta varhaiskasvatukseen. Opas suunnattiin erityistä tukea tarvitsevien lasten vanhemmille, jotka voivat olla oikeutettuja omaishoidon tukeen tai ovat jo lapsensa omaishoitajia.

Opas julkaistiin sähköisesti Internet-sivustona. Oppaassa tavoitteena oli tuoda esille omaishoitajuuden mahdollisuutta perheiden tietoisuuteen, kertoen mitä omaishoito on, kuka voi olla oikeutettu omaishoidon tukeen sekä mistä omaishoitaja voi saada tukea ongelmatilanteissa. Lisäksi tavoitteena oli kuvata lasten omaishoitoperheiden arkea ja elämää, luoden lukijalle samaistumispintaa erilaisiin omaishoitotilanteisiin, ja auttaa näin tunnistamaan omaishoitotilanne omassa perheessä. Lisäksi tavoitteena oli tiedottaa omaishoitoperheiden oikeudesta varhaiskasvatukseen ja kertoa varhaiskasvatuksen hyödyistä lapsen kehitykselle sekä korostaa leikin merkitystä lapsen kehitykseen ja rohkaista vanhempaa leikkimään lapsensa kanssa osana arkea.

Linkki opinnäytetyöhön

 

Opinnäytetyö: ”Omaishoitajana lapselle -Opas lapsen omaishoitajuudesta ja erityistä tukea tarvitsevan lapsen oikeudesta varhaiskasvatukseen”

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *