Opinnäytetyö: Vanhempien ääntä kuunnellen – Kohti perhelähtöisempiä erityistä tukea tarvitsevien lasten kuntoutuspalveluita

Savonia-ammattikorkeakoulun fysioterapiaopiskelijat (Lagerstam, Oksanen, Timonen) 2018 ovat opinnäytetyössään tutkineet erityistä tukea tarvitsevien lasten vanhempien kokemuksia ja toiveita kuntoutuspalveluista Pohjois-Savon alueella. Opinnäytetyö toteutettiin yhteistyössä Pohjois-Savon YTRY:n kanssa. Opinnäytetyössä kartoitettiin millaisia kuntoutuspalveluita erityistä tukea tarvitsevat lapset saavat Pohjois-Savon alueella, minkälaisia vaikutuksia vanhemmat