Perheraati

Perheraati on vuorovaikutuksellinen keino kerätä kokemustietoa niin vanhemmilta kuin lapsilta. Perheraadissa voidaan kysyä palautetta, pyytää perheitä yhdessä ideoimaan toimintaa yms. Ryhmässä voi nousta esille sellaisia asioita, joita ei esimerkiksi arjen keskusteluissa nosteta esille. Perheraadin vetäjinä on suositeltavaa toimia ulkopuolisten henkilöiden,