Sisaruussuhde on yksi elämän pisimpiä ihmissuhteita. Jokainen sisaruussuhde on ainutkertainen ja erityinen. Miten sisaruussuhde muuttuu silloin, kun sisko tai veli sairastuu tai vammautuu, tai hänellä on joku synnynnäinen erityisen tuen tarve? Jaksavatko vanhemmat huomioida kaikki perheen lapset tasapuolisesti arjen kuormittuessa erityistä tukea tarvitsevan lapsen asioiden hoitamisesta?

Erityinen sisaruus -hanke on valtakunnallinen STEA:n rahoittama yhteistyöhanke, jossa ovat mukana Rinnekoti-Säätiön Norio-keskus, Kehitysvammaisten Tukiliitto ry, Sylva ry ja TATU ry. Ensimmäisten kolmen vuoden aikana luotiin muun muassa nettisivusto www.erityinensisaruus.fi josta löytyy tietoa ja työkaluja niin perheille kuin ammattilaisillekin sisarusten kanssa käytäviin keskusteluihin ja työskentelyyn. Vuoden 2018 alusta hanke sai jatkoa juurruttamiseen ja yhtenä pilottialueena on Pohjois-Savon alue.

Mitä tänään kuuluu pohjoissavolaisille erityistä tukea tarvitsevien lasten sisaruksille? Kuinka usein me kohdatessamme työssämme sisaruksia, muistamme kysyä heiltä mitä sinulle kuuluu? Onko tämä kysymys vain terveydenhuollon omaisuutta vai kuuluuko se kaikille ammattilaisille, jotka kohtaavat sisaruksia työssään. Erityistä tukea tarvitsevien sisarusten arjessa on joskus paljon näkymättömiä haasteita, jotka eivät välttämättä tule esille arjen normaali rutiinien yhteydessä. Koulunkäynti sujuu, kavereita on ja harrastuksiakin löytyy. Silti useat sisarukset kokevat jäävänsä vähemmälle huomiolle ja kuvaavatkin itseään näkymättömiksi tai huomaamattomiksi sisaruksiksi.

Kaikkien meidän voimavarat ovat rajalliset ja näin ollen myös erityistä tukea tarvitsevien lasten vanhempien. Miten voisimme yhdessä auttaa vanhempia löytämään aikaa ja keinoja huomioida perheen sisaruksia ja antamaan heille omaa, jakamatonta ”laatuaikaa”. Ehkäpä ottamalla asia puheeksi, auttamalla vanhempia kiinnittämään huomiota sisarusten tunne-elämään ja vinkkaamalla vanhemmille muun muassa erityinensisaruus.fi-sivustosta, josta tietoa ja tukea voi saada.

Pohjois-Savon juurrutushanketta hallinnoi TATU ry. Kuluneena vuonna sisaruusviesti on saanut hyvän vastaanoton. Varkaudessa järjestettiin syyskuussa ammattilaisille tarkoitettu työpaja, jossa yhdessä monialaisen ammattilaisjoukon kanssa mietittiin sisarusten huomioimista eri elämäntilanteissa ja eri toimijatahojen asiakkuuksissa. Kuopiossa on käynnistymässä valokuvatyöpaja erityistä tukea tarvitsevien lasten sisaruksille. Valokuvapajaan voi osallistua alakouluikäiset, yläkouluikäiset ja aikuiset sisarukset. Ylä-Savon osalta konkreettinen juurrutus tapahtunee vuoden 2019 puolella, mutta asiaa herätellään jo ammattilaisten kanssa tapahtuvassa työkokouksessa tämän vuoden lopulla.

 

Helposti ajatellaan, että sisarusten huomioiminen ei ole kenenkään tehtävä, vaikka se kuuluu meille kaikille. Ennaltaehkäisevällä ja riittävän ajoissa annetulla tuella voidaan ehkäistä muun muassa lastensuojelun asiakkuuksien ”turhaa” kasvua. Ei ole tarpeen odottaa, että sisarukset alkavat oireilemaan, vaan heille voidaan turvata tasavertainen ja luottamuksellinen kasvualusta olemalla yhdessä rinnalla kulkijoita perheen kanssa. Pienillä teoilla ja huomioinnilla voi olla iso merkitys niin sisaruksille kuin heidän vanhemmilleenkin.

 

Timo Rautiainen

Tatu ry:n toiminnanjohtaja

SISARUSTEN ÄÄNI ESIIN MYÖS POHJOIS-SAVOSSA!
Merkitty:

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *