Lasten monitoimijainen kuntoutus –hanke

Hankeprojektimme alkoi 1.2.2019. Hanketyöskentely tarkoittaa sitä, että moniammatillisessa tiimissä työskennellen viedään jokin lyhyt- tai pidempiaikainen projekti vaihe vaiheelta läpi. Meidän hankkeemme tarkoitus oli oppia tuntemaan kuntoutumista tukevia toimia erityislapsen arjessa sekä päästä tutustumaan oman oppilaan kautta erityislapsen arkeen ja siinä