Värikäs ja toiminnantäyteinen suunnittelutapahtuma Siilinjärven perheentalolla

Toukokuisena päivänä Siilinjärven Perheentalolla käy iloinen hyörinä. Katosta roikkuvat värikkäät hedelmien kuvat ja tervetulotoivotus ovella houkuttelevat astumaan peremmälle. Isoon omenapuuhun lisäillään toiveomppuja Siilinjärven Perheentalon tulevasta toiminnasta. Seinällä olevan sateenkaaren molempiin päihin puolestaan alkaa hahmottua kuva Unelmien perheentalosta. Ilmassa leijaileva kahvintuoksu

Lasten monitoimijainen kuntoutus –hanke

Hankeprojektimme alkoi 1.2.2019. Hanketyöskentely tarkoittaa sitä, että moniammatillisessa tiimissä työskennellen viedään jokin lyhyt- tai pidempiaikainen projekti vaihe vaiheelta läpi. Meidän hankkeemme tarkoitus oli oppia tuntemaan kuntoutumista tukevia toimia erityislapsen arjessa sekä päästä tutustumaan oman oppilaan kautta erityislapsen arkeen ja siinä

Opinnäytetyö: Vanhempien ääntä kuunnellen – Kohti perhelähtöisempiä erityistä tukea tarvitsevien lasten kuntoutuspalveluita

Savonia-ammattikorkeakoulun fysioterapiaopiskelijat (Lagerstam, Oksanen, Timonen) 2018 ovat opinnäytetyössään tutkineet erityistä tukea tarvitsevien lasten vanhempien kokemuksia ja toiveita kuntoutuspalveluista Pohjois-Savon alueella. Opinnäytetyö toteutettiin yhteistyössä Pohjois-Savon YTRY:n kanssa. Opinnäytetyössä kartoitettiin millaisia kuntoutuspalveluita erityistä tukea tarvitsevat lapset saavat Pohjois-Savon alueella, minkälaisia vaikutuksia vanhemmat

Osallisuuden alkulähteillä – Ohikiitävän arjen palkitseva haaste

Sana osallisuus on kaikkien huulilla. Lapsella on perustuslaillinen oikeus osallistua ja tämä näkyykin yhteiskunnassamme tällä hetkellä monin tavoin, mm. erilaisissa toimintaohjelmissa ja hankkeissa. Osallisuuden käsitettä käytetään hyvin kirjavasti osallistamisesta-osallistumisesta-osallisuuden mahdollistumiseen. Syvimmillään osallisuus on kai tunnetta siitä, että on aidosti osallisena,

Perhepäivä -hankkeet

Savonia ammattikorkeakoulun opiskelijat ovat toteuttaneet moniammatillisissa ryhmissä vuosittain järjestöjen ja savon ammattiopiston lähihoitajaopiskelijoiden kanssa Perhepäivä -tapahtuman. Tapahtuma on ollut suunnattu erityistä tukea tarvitseville lapsille, heidän sisaruksilleen ja perheilleen. Päiviin osallistunut vuosittain noin 200 osallistujaa. Perhepäivät ovat saaneet positiivista palautetta ja lapset ja perheet ovat kokeneet tapahtumat oikein

Opinnäytetyö: ”Omaishoitajana lapselle -Opas lapsen omaishoitajuudesta ja erityistä tukea tarvitsevan lapsen oikeudesta varhaiskasvatukseen”

Anu Damskin, Sonja Hermanin ja Jenna Ryynäsen (2018) opinnäytetyö toteutettiin tutkimuksellisena kehittämistyönä, jossa tuotettiin Lasten omaishoitajat ry:n käyttöön ”Omaishoitajana lapselle” -niminen opas. Opas sisältää tietoa lapsen omaishoitajuudesta sekä erityistä tukea tarvitsevan lapsen oikeudesta varhaiskasvatukseen. Opas suunnattiin erityistä tukea tarvitsevien lasten vanhemmille,

Opinnäytetyö: ”Tunnetaidot, Kuopion Perheentalo/Lastu”

Veera Antinahon ja Iida Litmasen (2018) opinnäytetyön tavoitteena on kehittää ja vahvistaa alle kouluikäisten lasten tunnetaitoja arjessa. Tähän tavoitteeseen päästäksemme kehitimme Rossi ja Viima tunnetaitoja opettelemassa-menetelmäoppaan. Opas on koottu toimiviksi todetuista menetelmistä, joiden avulla lasten tunnetaitoharjoittelu onnistuu yksilöllisesti. Menetelmäoppaassa tavoitteena on