Opinnäytetyö: ”Osallisuus, esteettömyys ja vertaistuki perheentalossa

Helena Leppikankaan ja Minna Nurmelan (2017) Opinnäytetyönä tuotettiin tietoa vammaisten ja erityistä tukea tarvitsevien lasten perheiden toiveista Perheentalon toiminnasta. Opinnäytetyönä selvittettiin kohderyhmän toiveita Perheentalon toiminnan kehittämisestä yhä asiakaslähtöisemmäksi Webropol-kyselyn avulla. Toimeksiantajana oli VAMLAS eli vammaisten lasten ja nuorten tukisäätiö sekä

Opinnäytetyö: ”Erityistä tukea tarvitsevan lapsen osallisuus arjessa: vanhempien, opettajien ja terapeuttien kokemuksia”

Anniina Eronen ja Juho Taskinen (2016) Savonia-ammattikoreakoulusta tekivät opinnäytetyön aiheesta: ”Erityistä tukea tarvitsevan lapsen osallisuus arjessa: vanhempien, opettajien ja terapeuttien kokemuksia”. Tutkimuksen tarkoituksena oli kuvata kouluikäisen erityistä tukea tarvitsevan lapsen osallisuutta arjessa lapsen kanssa toimivien aikuisten eli vanhempien, opettajien ja

Opinnäytetyö: Kuopion harrastusmahdollisuudet erityistä tukea tarvitseville lapsille ja nuorille

Meri Mikkonen ja Paula Mikkonen Savonia-ammattikorkeakoulusta tekivät opinnäytetyönsä aiheesta ”Kuopion vapaa-ajan harrastusmahdollisuudet erityistä tukea tarvitsevilla lapsille ja nuorille” (2018), jossa he selvittävät millaisia mahdollisuuksia Kuopiossa on harrastaa. Opinnäytetyöhön voit tutustua tästä linkistä