Perheraati

Perheraati on vuorovaikutuksellinen keino kerätä kokemustietoa niin vanhemmilta kuin lapsilta. Perheraadissa voidaan kysyä palautetta, pyytää perheitä yhdessä ideoimaan toimintaa yms. Ryhmässä voi nousta esille sellaisia asioita, joita ei esimerkiksi arjen keskusteluissa nosteta esille. Perheraadin vetäjinä on suositeltavaa toimia ulkopuolisten henkilöiden,

Perhepäivä -hankkeet

Savonia ammattikorkeakoulun opiskelijat ovat toteuttaneet moniammatillisissa ryhmissä vuosittain järjestöjen ja savon ammattiopiston lähihoitajaopiskelijoiden kanssa Perhepäivä -tapahtuman. Tapahtuma on ollut suunnattu erityistä tukea tarvitseville lapsille, heidän sisaruksilleen ja perheilleen. Päiviin osallistunut vuosittain noin 200 osallistujaa. Perhepäivät ovat saaneet positiivista palautetta ja lapset ja perheet ovat kokeneet tapahtumat oikein