Opinnäytetyö: Vanhempien ääntä kuunnellen – Kohti perhelähtöisempiä erityistä tukea tarvitsevien lasten kuntoutuspalveluita

Savonia-ammattikorkeakoulun fysioterapiaopiskelijat (Lagerstam, Oksanen, Timonen) 2018 ovat opinnäytetyössään tutkineet erityistä tukea tarvitsevien lasten vanhempien kokemuksia ja toiveita kuntoutuspalveluista Pohjois-Savon alueella. Opinnäytetyö toteutettiin yhteistyössä Pohjois-Savon YTRY:n kanssa. Opinnäytetyössä kartoitettiin millaisia kuntoutuspalveluita erityistä tukea tarvitsevat lapset saavat Pohjois-Savon alueella, minkälaisia vaikutuksia vanhemmat

Opinnäytetyö: ”Omaishoitajana lapselle -Opas lapsen omaishoitajuudesta ja erityistä tukea tarvitsevan lapsen oikeudesta varhaiskasvatukseen”

Anu Damskin, Sonja Hermanin ja Jenna Ryynäsen (2018) opinnäytetyö toteutettiin tutkimuksellisena kehittämistyönä, jossa tuotettiin Lasten omaishoitajat ry:n käyttöön ”Omaishoitajana lapselle” -niminen opas. Opas sisältää tietoa lapsen omaishoitajuudesta sekä erityistä tukea tarvitsevan lapsen oikeudesta varhaiskasvatukseen. Opas suunnattiin erityistä tukea tarvitsevien lasten vanhemmille,

Opinnäytetyö: ”Tunnetaidot, Kuopion Perheentalo/Lastu”

Veera Antinahon ja Iida Litmasen (2018) opinnäytetyön tavoitteena on kehittää ja vahvistaa alle kouluikäisten lasten tunnetaitoja arjessa. Tähän tavoitteeseen päästäksemme kehitimme Rossi ja Viima tunnetaitoja opettelemassa-menetelmäoppaan. Opas on koottu toimiviksi todetuista menetelmistä, joiden avulla lasten tunnetaitoharjoittelu onnistuu yksilöllisesti. Menetelmäoppaassa tavoitteena on

Opinnäytetyö: ”Osallisuus, esteettömyys ja vertaistuki perheentalossa

Helena Leppikankaan ja Minna Nurmelan (2017) Opinnäytetyönä tuotettiin tietoa vammaisten ja erityistä tukea tarvitsevien lasten perheiden toiveista Perheentalon toiminnasta. Opinnäytetyönä selvittettiin kohderyhmän toiveita Perheentalon toiminnan kehittämisestä yhä asiakaslähtöisemmäksi Webropol-kyselyn avulla. Toimeksiantajana oli VAMLAS eli vammaisten lasten ja nuorten tukisäätiö sekä

Opinnäytetyö: ”Erityistä tukea tarvitsevan lapsen osallisuus arjessa: vanhempien, opettajien ja terapeuttien kokemuksia”

Anniina Eronen ja Juho Taskinen (2016) Savonia-ammattikoreakoulusta tekivät opinnäytetyön aiheesta: ”Erityistä tukea tarvitsevan lapsen osallisuus arjessa: vanhempien, opettajien ja terapeuttien kokemuksia”. Tutkimuksen tarkoituksena oli kuvata kouluikäisen erityistä tukea tarvitsevan lapsen osallisuutta arjessa lapsen kanssa toimivien aikuisten eli vanhempien, opettajien ja

Opinnäytetyö: Kuopion harrastusmahdollisuudet erityistä tukea tarvitseville lapsille ja nuorille

Meri Mikkonen ja Paula Mikkonen Savonia-ammattikorkeakoulusta tekivät opinnäytetyönsä aiheesta ”Kuopion vapaa-ajan harrastusmahdollisuudet erityistä tukea tarvitsevilla lapsille ja nuorille” (2018), jossa he selvittävät millaisia mahdollisuuksia Kuopiossa on harrastaa. Opinnäytetyöhön voit tutustua tästä linkistä