Opinnäytetyö: Kuopion harrastusmahdollisuudet erityistä tukea tarvitseville lapsille ja nuorille

Meri Mikkonen ja Paula Mikkonen Savonia-ammattikorkeakoulusta tekivät opinnäytetyönsä aiheesta ”Kuopion vapaa-ajan harrastusmahdollisuudet erityistä tukea tarvitsevilla lapsille ja nuorille” (2018), jossa he selvittävät millaisia mahdollisuuksia Kuopiossa on harrastaa. Opinnäytetyöhön voit tutustua tästä linkistä